Zlatni pokrovitelj

croatia-osiguranje-sponzori

1884. godine osnovana je CROATIA osiguravajuća zadruga, a djelatnost CROATIJE, od njezina početka do danas, preklapa se s povijesnim previranjima u kojima je Hrvatska zbog svoga geopolitičkog položaja bila na vjetrometini. Bez obzira na nepovoljne okolnosti kojima je bila izložena (strana dominacija, dva svjetska rata, državna ekonomija u poratnom razdoblju), CROATIA je jačala stječući ugled i tradiciju te se svojim financijskim i imovinskim potencijalom nametnula kao respektabilni gospodarski čimbenik na ovim prostorima. Ona pokriva pretežiti dio osiguravateljnoga tržišta i ostvarivanjem temeljne djelatnosti pruža osiguravateljnu zaštitu: osiguranjem osoba, imovine, motornih vozila, transporta i kredita. Dio preuzetoga rizika, u cilju dodatne zaštite, predaje u reosiguranje u zemlji i inozemstvu. CROATIA 1990. godine postaje dioničko društvo s pretežitim udjelom državnoga vlasništva, a u novim okolnostima privređivanja i dalje je vodeći osiguravatelj koji pruža tržištu nove osigurateljne proizvode po uzoru na razvijeno europsko tržište. CROATIA je tijekom svoje stogodišnje djelatnosti, neprekidno bila u službi razvoja nacionalnoga gospodarstva, uz istovremeno podmirivanje svih svojih obaveza, čime je opravdala i svrhu utemeljenja.

Pokrovitelj

jadrolinija_logo_sponzori

Jadrolinija je društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta sa stoljetnom tradicijom. Osnovana je 20. siječnja 1947. godine u Rijeci, a nasljednica je raznih udruživanja malih brodara obalne plovidbe još od 1872. godine.

Povezivanjem otoka s kopnom na hrvatskoj strani Jadrana, Jadrolinija ostvaruje svoju osnovnu zadaću. Djelatnost Jadrolinije, prijevoz putnika i vozila, izrazito je sezonskog karaktera i pod velikim utjecajem turizma.

Tri velika trajekta: Marko Polo, Dubrovnik i Zadar održavaju međunarodne linije s Italijom (Ancona i Bari).

U tri plovna područja – riječkom, zadarsko-šibenskom i splitsko-dubrovačkom, otoke s kopnom povezuju ukupno 33 trajekta, 8 katamarana, 3 klasična broda i 1 hidrobus.

Donatori

kmg_sponzori

Kreativ Media Grupa d.o.o. je marketinška agencija osnovana 2001. godine. Naša je osnovna djelatnost učinkovita komunikacija s tržištem, u ime i za korist klijenta. Vrijednosti na kojima temeljimo naše poslovanje su ljudi, inovacija i kreativnost, a naše istaknute prednosti – znanje, fleksibilnost i iskustvo.

Naša je misija djelotvorno upravljanje marketing aktivnostima u cilju unaprjeđenja poslovanja naših klijenata.

Našim klijentima isporučujemo vrijednosti temeljene na profesiji i ekspertizi, poštujući zakonitosti marketinga kao struke i znanstvene discipline. Promičemo individualan pristup svakom pojedinom projektu, a problemima pristupamo meritorno. Ne ustupamo pred izazovima i promjenama i ne štedimo vlastite resurse za dobrobit klijenata.

U svjetlu vlastitog razvoja doprinosimo razvoju svakog našeg klijenta, neovisno o njegovoj veličini i tržišnoj snazi. Njihov uspjeh naša je stalna zadaća.

Donatori

logo3_sponzori

MEDRiS  je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene skrbi u djelatnostima MEDICINE RADA I SPORTA. Sportska medicina je “krovni termin” za medicinsku djelatnost koja se bavi sprječavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem ozljeda ili bolesti vezanih za sudjelovanje u sportu i sportskoj rekreaciji. Međutim, specijalist sportske medicine bavi se prvenstveno preventivnom medicinom dok je u slučajevima ozljeda ili bolesti sportaša, dio tima koji sudjeluje u liječenju.

OSNIVAČI:
Neven Varljen, dr.med., Specijalist medicine rada i sporta
Antonio Šimundić, dr.med, Specijalist medicine rada